Aprovació de tots els punts presentats a l’Assemblea General

El divendres dia 13 de març va tenir lloc l’Assemblea General de Osona Contra el Càncer. Es varen aprovar tots els punts de l’ordre del dia per unanimitat, entre els quals destaquem l’aprovació dels comptes anuals i del pressupost per aquest any.

També es va aprovar tirar endavant la sol·licitud de declaració de l’Associació com a Entitat d’Utilitat Pública, el que suposarà gaudir de certs beneficis fiscals.