Assemblea General

Benvolgut soci,

Per acord de la Junta Directiva, es convoca l‘ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc:

DIA: 13 de març de 2015.
HORA: A dos quarts de vuit de la tarda.
LLOC:. Auditori Vila d’ Abadal (Edifici El Sucre. Vic),

Per a tractar dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA:

1r. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea 2014.

2n. Examen i, si escau, aprovació de la gestió de la Junta Directiva i dels comptes de l’exercici, tancat a 31 de desembre de 2014.

3r. Examen i, si escau, aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent 2015.

4t. Exposició i aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de declaració d’utilitat pública.

5è. Designació dels dos socis que, amb el President, hagin d’aprovar l’Acta de l’Assemblea.

6è. Precs i preguntes.

 

L’acte continuarà amb una conferència a càrrec del Dr. Joan Saló Rich, digestòleg de l’Hospital Universitari de Vic, amb el títol: “Programa de detecció del càncer de còlon i recte”

Finalitzarà amb un petit concert a càrrec de Jofre Bardolet Casadevall al violí. .

 

Agrairem la seva assistència.