Informació econòmica

Com ens financem?

Els recursos econòmics provenen dels més de 2.000 associats, i de les acaptes, activitats i festivals benèfics que es fan a tots els pobles de la comarca. També de les col·laboracions econòmiques i materials de molts particulars i empreses.

Tots aquests recursos reverteixen a Osona i a les persones de la comarca.

El pressupost anual es gestiona amb rigor i transparència. Els resultats comptables es presenten a l’assamblea anual de socis i, mensualment, s’informa dels ingressos i despeses a través de la premsa local i de la nostra pàgina.

Informació econòmica
Octubre 2022
53 KiB
Setembre 2022
53 KiB
Agost 2022
91 KiB
Juliol 2022
93 KiB
Juny 2022
101 KiB
Maig 2022
56 KiB
Abril 2022
125 KB
Març 2022
44 KB

Resultats 1998 – 2010

El total recaptat de de l’any de la fundació d’Osona Contra el Càncer fins l’any 2010 ha estat de:

Total Recaptat: 1.522.570€ (253.762.000 pts)

Aquests diners s’han destinat als següents conceptes:

Hem fet possible que tinguem uns aparells de primer ordre als nostres hospitals.

Total aportat: 757.311€

Mamògraf digital

Hem aconseguit el mamògraf digital, que està donant uns resultats altament satisfactoris

Total aportat: 330.000€

Hem fomentat la formació dels nostres professionals i premiem els treballs d’investigació.

Aturem el càncer
Prevenció a les escoles

Hem realitzat múltiples campanyes d’informació i prevenció a les escoles de la comarca.

Total aportat: 110.315€

Estem al costat dels malalts i les seves famílies amb ajudes materials i atencions psicològiques.

Total aportat: 168.445€