Informació econòmica

Com ens financem?

Els recursos econòmics provenen dels més de 2.000 associats, i de les acaptes, activitats i festivals benèfics que es fan a tots els pobles de la comarca. També de les col·laboracions econòmiques i materials de molts particulars i empreses.

Tots aquests recursos reverteixen a Osona i a les persones de la comarca.

El pressupost anual es gestiona amb rigor i transparència. Els resultats comptables es presenten a l’assamblea anual de socis i, mensualment, s’informa dels ingressos i despeses a través de la premsa local i de la nostra pàgina.

Informació econòmica
Maig 2021
31 KB
Abril 2021
32 KB
Març 2021
31 KB
Febrer 2021
31 KB
Gener 2021
30 KB
Novembre i Desembre 2020
35 KB
Octubre 2020
31 KB
Setembre 2020
31 KB

Resultats 1998 – 2010

El total recaptat de de l’any de la fundació d’Osona Contra el Càncer fins l’any 2010 ha estat de:

Total Recaptat: 1.522.570€ (253.762.000 pts)

Aquests diners s’han destinat als següents conceptes:

Hem fet possible que tinguem uns aparells de primer ordre als nostres hospitals.

Total aportat: 757.311€

Mamògraf digital

Hem aconseguit el mamògraf digital, que està donant uns resultats altament satisfactoris

Total aportat: 330.000€

Hem fomentat la formació dels nostres professionals i premiem els treballs d’investigació.

Aturem el càncer
Prevenció a les escoles

Hem realitzat múltiples campanyes d’informació i prevenció a les escoles de la comarca.

Total aportat: 110.315€

Estem al costat dels malalts i les seves famílies amb ajudes materials i atencions psicològiques.

Total aportat: 168.445€