Informació econòmica

Com ens financem?

Els recursos econòmics provenen dels més de 2.000 associats, i de les acaptes, activitats i festivals benèfics que es fan a tots els pobles de la comarca. També de les col·laboracions econòmiques i materials de molts particulars i empreses.

Tots aquests recursos reverteixen a Osona i a les persones de la comarca.

El pressupost anual es gestiona amb rigor i transparència. Els resultats comptables es presenten a l’assamblea anual de socis i, mensualment, s’informa dels ingressos i despeses a través de la premsa local i de la nostra pàgina.

Informació econòmica
Setembre 2019
32 KB
Juny 2019
31 KB
Maig 2019
32 KB
Abril 2019
31 KB
Desembre 2018
33 KB
Novembre 2018
32 KB
Octubre 2018
38 KB

Resultats 1998 – 2010

El total recaptat de de l’any de la fundació d’Osona Contra el Càncer fins l’any 2010 ha estat de:

Total Recaptat: 1.522.570€ (253.762.000 pts)

Aquests diners s’han destinat als següents conceptes:

Hem fet possible que tinguem uns aparells de primer ordre als nostres hospitals.

Total aportat: 757.311€

Mamògraf digital

Hem aconseguit el mamògraf digital, que està donant uns resultats altament satisfactoris

Total aportat: 330.000€

Hem fomentat la formació dels nostres professionals i premiem els treballs d’investigació.

Aturem el càncer
Prevenció a les escoles

Hem realitzat múltiples campanyes d’informació i prevenció a les escoles de la comarca.

Total aportat: 110.315€

Estem al costat dels malalts i les seves famílies amb ajudes materials i atencions psicològiques.

Total aportat: 168.445€